DePlano s.r.o, účtovníctvo, dane, eurofondy

Ponúkame služby:

  • Projekty pre štrukturálne fondy EÚ
  • Komplexné vedenie účtovníctva, mzdy a personálna politika
  • Účtovné, daňové a ekonomické poradenstvo
  • Zakladanie firiem
  • Verejné obstarávanie

Licencia :

  • Osvedčenie na poskytovanie daňového poradenstva vydané Slovenskou komorou daňových poradcov. Číslo osvedčenia: 979/2011
  • Preukaz o odbornej spôsobilosti na výkon procesu verejného obstarávania


Publicita, EÚ projekt
 

Kontakt

DE PLANO, s.r.o.
Ústecko-orlická 3301/26
058 01 Poprad
IČO 36830780
SK DPH 2022448175
bankové spojenie: 400 634 8372/7500

Ing. Mária Košická
manažér, daňový poradca

tel.: +421 915 889 424, +421 948 008 400

deplano@deplano.sk

kosicka.marika@gmail.com

Copyright © 2011-2018 DE PLANO, s.r.o. All rights reserved.