DePlano s.r.o, účtovníctvo, dane, eurofondy

Ponúkame služby:

  • Projekty pre štrukturálne fondy EÚ
  • Komplexné vedenie účtovníctva, mzdy a personálna politika
  • Účtovné, daňové a ekonomické poradenstvo

Licencia :

  • Osvedčenie na poskytovanie daňového poradenstva vydané Slovenskou komorou daňových poradcov. Číslo osvedčenia: 979/2011
 

O spoločnosti

DE PLANO, s.r.o. Spoločnosť DE PLANO, s.r.o. vznikla v roku 2007 ako reakcia na rastúci dopyt po poradenských službách v oblasti odbornej prípravy, spracovania, riadenia a implementácie projektov financovaných z fondov EÚ a štátneho rozpočtu. Zakladatelia spoločnosti sa nepretržite už od r. 2003 venujú príprave a implementácii projektov financovaných zo zdrojov EÚ (konzultačná činnosť, školenia, monitorovanie, projektový manažment).

Spoločnosť DE PLANO, s.r.o. sa zároveň paralelne zameriava na pracovanie jednoduchého a podvojného účtovníctva, kompletnej mzdovej agendy vrátane výkazov pre fyzické a právnické osoby , daňové poradenstvo, audit. Poskytujeme odborné účtovné, daňové a ekonomické poradenstvo a ponúkame aj zakladanie firiem.

Usilujeme sa poskytnúť vysokokvalitné firemné poradenstvo tak, aby bolo cenovo dostupné pre všetkých našich zákazníkov.

V súčasnosti už spoločnosť disponuje bohatými odbornými a praktickými vedomosťami a skúsenosťami z prípravy a implementácie desiatok úspešných medzinárodných a domácich investičných i neinvestičných projektov vo viacerých kľúčových sektoroch národného hospodárstva. Viacročné, praxou overené know-how a skúsenosti predstavujú významnú konkurenčnú výhodu oproti novo vzniknutým spoločnostiam s podobným zameraním.

Našou snahou je vytvorenie dobrého obchodného vzťahu založeného na obojstrannej dôvere, serióznosti a maximálnej spokojnosti našich partnerov.

Copyright © 2011-2024 DE PLANO, s.r.o. All rights reserved.